mijn dag

Nieuws
17 november 2018 geplaatst

ChristenUnie: geen homohuwelijk in partijbeginselen

De ChristenUnie moet in de nieuwe beginselverklaring niet erkennen dat ook personen van gelijk geslacht kunnen trouwen, zegt het partijbestuur.

Dat zou een koerswijziging betekenen, stelt het partijbestuur, dat daarom een ingediend wijzigingsvoorstel ontraadt. Twaalf ChristenUnie-leden willen dat in het beginselprogramma wordt erkend dat ‘heden ten dage’ ook personen van gelijk geslacht kunnen trouwen, en dat de ‘bescherming en ordening van de overheid’ ook voor hen geldt.

Maar volgens het partijbestuur is ‘het huwelijk als publieke verbintenis van man en vrouw uniek’. ‘Het bestuur staat voluit voor dit Bijbelse principe en ideaal, zoals de ChristenUnie dat altijd heeft gedaan. Het ontraadt daarom dit amendement, dat in onze beginselen het huwelijk tussen man en vrouw gelijkstelt aan andere relatievormen.’ Het partijbestuur wijst er wel op dat geaardheid ‘expliciet wordt genoemd in het non-discriminatiebeginsel van de beginselverklaring’. Ook staat in de verklaring dat de overheid de ruimte om duurzame relaties te kunnen onderhouden, moet beschermen. ‘Deze bescherming geldt voor iedereen’, aldus het bestuur.

anp-51510455.jpg

ChristenUnie-leden tijdens een partijcongres

De motie van ruim 140 leden over een voorlopige stop op het uitzetten van hier gewortelde kinderen wordt overgelaten aan het congres. Het bestuur legt de motie uit als oproep aan de Kamerfractie ‘te doen wat zij kan’.

Lees ook het interview met een van ChristenUnie-leden die pleiten voor het homohuwelijk in het beginselprogramma.

Tekst: Gerard Beverdam
Beeld: ANP