mijn dag

Nieuws
11 oktober 2018 geplaatst

Deze katholieke kerk barst uit haar voegen

‘De katholieke kerk komt in zwaar weer terecht’, waarschuwde kardinaal Wim Eijk vorige week. Maar boven de Almeerse Sint Bonifatiusparochie schijnt de zon. De parochie van pastoor Sander Koppers groeit zo sterk dat binnenkort zelfs een nieuwe kerk wordt gebouwd.

‘Op een doorsnee zondagochtend? Ongeveer een man of vierhonderd.’ Pastoor Koppers hoeft niet bang te zijn dat hij bij de wekelijkse eucharistie voor een lege ruimte staat. Zijn parochie in Almere doet het goed, terwijl in de rest van het land kerken juist leeglopen en parochies de kerkdeuren voorgoed sluiten.

‘Er is in Almere een grote toestroom van mensen van buiten Nederland. Onze parochie heeft leden vanuit de hele wereld. Er zijn mensen uit Burundi, Kameroen en Ethiopië, maar ook uit Aziatische gebieden, bijvoorbeeld een grote Indonesische gemeenschap. En uit Zuid-Amerika, we kennen veel Surinamers. Die mensen zijn vaak katholiek en gaan graag naar de kerk. Ze voelen zich thuis in onze parochie.’

De meeste buitenlandse kerkgangers spreken inmiddels al uitstekend Nederlands, maar ook nieuwkomers, bijvoorbeeld uit Irak en Syrië, komen graag naar de parochie, merkt pastoor Koppers. ‘Dat komt doordat de liturgie in grote lijnen hetzelfde is. De eucharistie is daarnaast een geweldig integratiemiddel. Het is de universele taal van de kerk. De manier waarop in Jakarta de eucharistie wordt gevierd, is hetzelfde als in Almere. Het is herkenbaar en vertrouwd, dat schept een band die over taalgrenzen heengaat.’

Welkome sfeer
Er is nog een reden dat de Almeerse parochie zo populair is. Dat is de parochie zelf, denkt Koppers. ‘Er heerst bij ons een welkome sfeer, iedereen mag meedoen. Je merkt dat mensen daardoor ook graag willen participeren, bijvoorbeeld in werkgroepen of het koor.’ De parochie komt elke zondagochtend bijeen in het oecumenische gebouw De Lichtboog. ‘Maar we groeien uit ons jasje. Op normale zondagen, maar zeker met Kerst en Pasen, wordt het gewoon te druk.’

Pastoor Koppers deelt het gebouw met hervormden en gereformeerden, ‘die juist krimpen’. De parochieleden willen daarnaast een herkenbaar katholiek gebouw. Daarom zijn er verregaande plannen voor de bouw van een nieuwe katholieke kerk in Almere. ‘Daar hebben we zelf geen geld voor, maar we krijgen steun van het bisdom Haarlem-Amsterdam. We voeren nu gesprekken met aannemers, maar wat mij betreft beginnen we morgen met bouwen.’

pastoorsanderkoppers.jpg

Tekst: Auke van Eijsden
Beeld: Sint Bonifatiusparochie Almere