Nieuws
23 januari 2018 geplaatst

Vluchteling-bisschop neemt afscheid

De oud-katholieke kerk van Nederland is nu in volle oecumene met de (lutherse) Kerk van Zweden: aartsbisschop Antje Jackelén kwam daarvoor speciaal naar Nederland. En meer nieuws uit 'kerk en wereld'!

Volle kerkelijke gemeenschap
Met de Nederlandse lutheranen (die sinds 2004 onder de PKN-paraplu vallen) is er nog geen volledige kerkelijke gemeenschap, maar de oud-katholieken zijn nu wel in volle oecumene met de Kerk van Zweden. Dat vierden ze zaterdag in Utrecht (bekijk de foto's). De Zweedse kerk nam tijdens de Reformatie de ideeën van Martin Luther over en behield - anders dan in de Duitse en Nederlandse protestantse kerken -  tegelijkertijd de katholieke kerkstructuur. De oud-katholieken ontstonden later, in Nederland - als afsplitsing van de rooms-katholieke kerk.

Lezing Antje Jackelén
Aartsbisschop Antje Jackelén, de eerste vrouwelijke aartsbisschop van Zweden, was dit weekend in Nederland voor het feestje met de oud-katholieken. Ook hield ze de jaarlijkse Oecumene-lezing van de Raad van Kerken. Het was een actuele lezing, over de opkomst van de vier P's in Europa. Ze benadrukte dat een democratie alleen kan functioneren wanneer deze gevoed wordt door waarden uit het geloof.

Vluchteling-bisschop neemt afscheid
Bisschop Munib Younan, van Jordanië en het Heilig Land, heeft afgescheid genomen. Munib's ouders waren Palestijnse vluchtelingen, als gevolg van de stichting van de staat Israël in 1948. Zelf schopte hij het tot evangelisch-luthers aartsbisschop van Jerzualem en zelfs tot president van de lutherse wereldfederatie. Maar hij vergat nooit zijn afkomst als vluchteling. Tijdens de inwijding van zijn opvolger, riep hij de christenen op om niet beschaamd te zijn voor hun geloof. Een duidelijk profiel en een sterke christelijke identiteit vormen volgens Younan de basis voor een gezonde interreligieuze relatie tussen christenen en moslims.

Ubi Caritas
Nog een leuke uitsmijter. Lydia Vroegindeweij van Kerkliedwiki heeft een tas ontworpen met een knipoog naar het lied 'Ubi Caritas'.