Nieuws
5 dagen geleden geplaatst
Tekst Hendro Munsterman

PopeUp: 'God is jong!', zegt paus in nieuw boek over jongeren en kerk

Een exclusieve voorpublicatie uit het nieuwe pausboek dat woensdag uitkomt. Paus Franciscus spreekt openhartig over kerk en jongeren.

godisjong5.jpg
godisjong1.jpg

Een extra PopeUp deze week.

Want in Rome zijn vanaf vandaag een week lang meer dan 300 jongeren - gelovig en ongelovig - bij elkaar om de paus en de katholieke bisschoppen te adviseren over het thema jongeren, kerk en levensroeping. 

Precies tijdens die week, op woensdag, wordt in zes talen (maar helaas niet in het Nederlands) een nieuw boek van paus Franciscus gepubliceerd onder de titel "God is jong". Hij antwoordt op vragen van de 32-jarige Italiaanse journalist en schrijver Thomas Leoncini.

In deze extra PopeUp een exclusieve (eigen) vertaling van enkele delen uit dit boek waarin de paus spreekt over jongeren, jongerencultuur, kerk, geloof en hoop voor de toekomst.

Samen met Debora van Dag6 zal ik vanaf woensdag vanuit Rome verslag doen van deze "voorsynode". Blijf dus aan de app van Dag6 gekluisterd. Zondag (Palmzondag) zullen we de Wereldjongerendag vanuit Rome verslaan.

Om alvast in de stemming te komen een filmpje van de collega's van RomeReports (Engelstalig):

In het boek spreekt Franciscus vrijuit over zaken als de wegwerpmaatschappij, over klimaatbescherming, over vluchtelingen en atoomwapens. Hij spreekt over opvoeding, gezin, gebed en geloof. En over nog veel meer.

Hieronder vind je een aantal fragmenten:

godisjong2.jpg

Dromen in plaats van hebben

"Ik denk dat we ons [als kerk] moeten verontschuldigen bij de jongeren, omdat we ze niet altijd serieus nemen. We helpen hen niet altijd om hun weg te vinden of de middelen om te voorkomen dat ze worden buitengesloten. Vaak weten we niet hoe we ze kunnen laten dromen en zijn we niet in staat ze te enthousiasmeren. Het is normaal om als jongere op zoek te gaan naar geld om een gezin te stichten, een toekomst op te bouwen en uit deze situatie van ondergeschiktheid aan volwassenen te geraken, waar jongeren [in verschillende delen van de wereld, maar bijzonder ook in Italië, HM] vandaag de dag te lang blijven.

Het is echter belangrijk om niet te gaan hongeren en dorsten naar ophoping, naar oppotten. Er zijn mensen die leven om geld te verzamelen en zij geloven dat ze het moeten ophopen om te leven, alsof geld kan worden omgezet in voedsel voor de ziel. Het is alsof je voor het geld leeft, terwijl we weten dat geld weliswaar concreet is, maar ook iets abstracts bevat, iets vluchtigs, iets dat van de ene dag op de andere kan verdwijnen zonder waarschuwing: kijken we naar de bankencrisis en alle recentelijke wanbetalingen."

De tragiek van het eeuwig jong willen zijn

"Opgroeien, oud worden, rijpen wordt tegenwoordig als iets slechts gezien. Het staat synoniem aan een uitgeput, ontevreden leven. [...] Maar al te vaak zien we volwassenen die met kinderen spelen en die de behoefte voelen om op hun hoogte te gaan staan, zonder te begrijpen dat het een valstrik is. Dit is het spel van de duivel. Ik begrijp niet waarom je het gevoel hebt dat je met een jong kind concurreert, maar helaas zien we het steeds vaker. Het is alsof de volwassenen zeggen: "Je bent jong, je hebt deze geweldige kans en deze enorme belofte, maar ik wil jonger zijn dan jij, ik kan doen alsof ik jong ben en daarin kan ik ook beter zijn dan jij".
Er zijn te veel ouders die nog puber in hun hoofd zijn, die doen alsof het vergankelijke leven een eeuwig leven is en die hun kinderen bewust of onbewust slachtoffer maken van dit perverse spel."

Ontmoeting tussen jongeren en ouderen

"Om een jongere vandaag de dag te begrijpen, moet je hem begrijpen terwijl we in beweging zijn. We kunnen niet stilstaan en doen alsof we op dezelfde golflengte zitten als zij of hij. Als we een dialoog willen voeren, moeten we mobiel zijn, en het is de jongere die zal vertragen om naar ons te luisteren, het is hij die dat moet gaan beslissen.
En als het vertraagt, zal er een andere figuurstijl beginnen: een beweging waarin de jongere langzamer gaat luisteren en waar de ouderen versnellen om het punt te vinden waarin ze samen kunnen optrekken. Ze dwingen elkaar tot verandering: jongeren gaan langzamer en ouderen sneller. Zo kunnen we samen verder gaan."

Jongeren zijn profeten

"Een jongere heeft iets van een profeet en daar moet hij zich bewust van zijn. Hij of zij heeft de vleugels van een profeet, de houding van een profeet, het vermogen om te profeteren, om te spreken, maar ook om te doen. Een profeet van vandaag heeft zeker het vermogen om te veroordelen, maar bovenal heeft hij het vermogen om perspectief te bieden. Jongeren hebben beide kwaliteiten. Ze weten hoe ze moeten veroordelen, ook al spreken ze hun vonnissen soms onhandig uit. En ze hebben ook de mogelijkheid om naar de toekomst te kijken en vooruit te kijken. Maar volwassenen zijn wreed en laten vaak de jongeren aan zichzelf over. Ze ontwortelen vaak jongeren en in plaats van hen te helpen profeten te zijn voor het welzijn van de samenleving, maken ze hen tot weeskinderen en uitgeslotenen. De jongeren van vandaag groeien op in een maatschappij zonder wortels."

Slechts oude dromers en jonge profeten kunnen ons redden
"Ik herinner mij graag een zin van de Argentijnse dichter Francisco Luis Bernárdez: "Por lo que el árbol tiene de florido, viv de lo que tiene sepultado: Wanneer we mooie bloemen aan een boom zien, mogen we nooit vergeten dat we ervan genieten vanwege zijn wortels".
Een mogelijke manier is volgens mij de dialoog, namelijk de dialoog tussen jongeren en ouderen: een interactie tussen jong en oud, inclusief het tijdelijk overslaan van de volwassenen - de generatie er tussen in. Jongeren en ouderen moeten met elkaar praten en dat moeten ze steeds vaker doen: het is echt een noodzaak! Zowel ouderen als jongeren moeten het initiatief nemen. Er is een passage uit de Bijbel (Joël 3:1) die zegt:"Uw oudsten zullen dromen hebben, en uw jonge mannen visioenen".
Maar onze maatschappij sluit beiden uit, het sluit jongeren uit, net zoals het ouderen uitsluit. Maar de ouderen schenken aan de jongeren de gave van de herinnering, waardoor ouderen waarlijk dromers van een toekomst worden. Terwijl de bijdrage van jonge mensen er in ligt om deze zaken, deze dromen op te pakken en ze vooruit te brengen door hun profetie. Opdat onze jongeren zelf tot dromers worden, opdat ze met durf en moed de toekomst onder ogen durven te zien, is het essentieel dat ze luisteren naar de profetische dromen van hun voorouders. Oude dromers en jonge profeten zijn de weg naar redding voor onze ontwortelde samenleving: deze twee generaties van uitgeslotenen kunnen ons allen redden."

Zieltjeswinnerij

"Toen ik voor de Wereldjongerendag in Krakau was, vroeg een jonge wetenschapper me: "Hoe kan ik met een van mijn tijdgenoten praten als hij atheïst is? Wat kan ik een jonge atheïst vertellen die niets met God te maken heeft?
Ik antwoordde: "Waarom wil je toch zo graag iets zeggen? We moeten vooral doen en niet praten. Dus, doe maar. Als je begint te praten, ben je bezig met zieltjeswinnerij, en dat komt neer op het misbruik van mensen. Jongeren zijn erg gevoelig voor getuigenissen; ze hebben mannen en vrouwen nodig die voorbeelden zijn, die dingen doen zonder iets van anderen te verwachten, die zich tonen zoals ze zijn en niet meer dan dat. Het zijn zij, de andere jongeren, die je vragen zullen gaan stellen, en zo zal het moment komen om te praten, om iets te zeggen."

God als moeder
"God heeft ons allen zonder onderscheid geboren laten worden. God is ook onze moeder. Paus Johannes Paulus I legde ook de nadruk op het beeld van God als moeder van de mensheid. […] Gevoelens van tederheid keren heel vaak terug in de Schrift, de liefde van God is "inwendig" [van het woord "ingewanden"], om een menselijk woord te gebruiken. Ik vind deze passage uit het evangelie van Lucas (13:34) heel sprekend: "Jeruzalem, die de profeten doodt en hen die naar u toe zijn gezonden stenigt, hoe vaak heb ik geprobeerd om uw kinderen te verzamelen, zoals een kip haar broedsel onder haar vleugels verzamelt, en u hebt het niet gewild!” Toen Jezus deze woorden uitsprak, huilde Hij over Jeruzalem...."

God is jong
"Maar ik zou er nog iets anders aan willen toevoegen. In het boek Openbaring (21:5) staat deze zin: "En hij die op de troon zat zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw”. God is dus degene die alle dingen voortdurend vernieuwt, want Hij is altijd nieuw: God is jong!

God is de Eeuwige die geen tijd heeft, maar in staat is zichzelf te vernieuwen, voortdurend te verjongen en alles te verjongen. Kenmerken van jongeren zijn ook kenmerken van God. Hij is jong omdat "Hij alles in beweging brengt” en omdat hij van nieuwigheden houdt; omdat Hij verbazing oproept en zich van verbazing houdt; omdat Hij zichzelf onthuld, geopenbaard heeft en van ons dromen houdt; omdat Hij sterk en enthousiast is; omdat Hij relaties opbouwt en ons vraagt hetzelfde te doen, omdat Hij sociaal is."

Bisschoppensynode over jongeren
"Het is een bisschoppensynode, maar hij moet ten dienste staan van alle jongeren, gelovigen en niet-gelovigen. We mogen geen verschillen maken die de dialoog uitsluiten: als ik zeg dat het over alle jongeren gaat, bedoel ik ook alle. Ben je jong? Praat maar, wij zijn hier om te luisteren."

Jongeren en ouderen tegen corruptie

"Corruptie is van onze tijd. Maar jongeren mogen corruptie niet accepteren als een gewone zonde, ze mogen er nooit aan wennen, want wat we vandaag laten passeren zal zich morgen opdringen, totdat we eraan gewend raken en er zelf een onmisbaar onderdeel van worden. Jong en oud delen zuiverheid; jong en oud moeten er trots op zijn dat we ons - schoon, zuiver en gezond - een gemeenschappelijke levensloop zonder corruptie kunnen voorstellen. Ik wil het idee van zuiverheid uitleggen als een concept dat jong en oud bij elkaar brengt. [...]
Met de ouderdom - althans in het algemeen, want er zijn helaas ook gevallen waarin dit niet het geval is - keren mensen tot op zekere hoogte terug naar hun staat van "zuiverheid", hebben ze het verlangen naar succes verloren, de dorst naar macht, en worden ze niet langer geconditioneerd door het kortstondige zoals ze zouden kunnen zijn op volwassen leeftijd.

Zelfs een berouwvolle oude man, die ooit tot één van de corrupten behoorde, kan nuttig zijn voor de groei van een jongere. Hij kent de mechanismen van corruptie, hij heeft ze herkend en geïdentificeerd, zodat hij een jongere kan laten zien hoe hij niet erin kan vallen door zijn ervaring met hem te delen, en kan uitleggen hoe hij niet net als hij terechtkomt. 

Een sprankje hoop in het hart is voldoende om God er binnen te laten treden. We hebben jonge mensen al veel ontnomen, maar er blijft hoop zolang ze niet corrupt raken."

godisjong3.jpg

Vertalingen zijn gepubliceerd met vriendelijke toestemming van de Editions Robert Laffont en Les éditions des Presses de la Renaissance. Titel: "Dieu est jeune" (160 pagina's).

Hendro Munsterman
Vakmens Geloof

Dag6 brengt dagelijks nieuws, achtergronden en verhalen gemaakt door mensen die geloven. In god en in de wereld.

Meer lezen? Maak een login aan en mis niets.

Download de Dag6-app om meer artikelen te lezen.

Dag6.nl
Grote Koppel 8a
3813 AA Amersfoort

Disclaimer
Algemene voorwaarden
Privacy

Laat je emailadres achter dan houden wij je op de hoogte