mijn dag

Nieuws
30 mei 2018 geplaatst

‘Nederland meest atheïstische land West-Europa’

Van alle West-Europese landen is Nederland het minst religieus. Bijna de helft van de Nederlanders (48 procent) noemt zich atheïst, agnost of niet-religieus. Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse Pew Research Center.

In deze ranglijst is Nederland de koploper. Noorwegen en Zweden volgen op gepaste afstand met respectievelijk 43 en 42 procent. Opvallend is dat vooral in landen met een katholieke geschiedenis weinig mensen zich als niet-religieus bestempelen: Portugal, Ierland en Italië (allen 15 procent) eindigen gezamenlijk onderaan de lijst.

Het Pew Research Center ondervroeg bijna 25.000 Europeanen uit vijftien verschillende landen. Zij werden gevraagd naar hun religie, hun houding tegenover andersgelovigen, de rol van religie in de samenleving en actuele kwesties, zoals immigratie.

overdrijven

Zweden staat het meest open voor immigranten en minderheden, terwijl Italianen het vaakst negatief over hen zijn. De onderzoekers constateren dat ‘ongemakkelijke gevoelens over de multiculturele samenleving’ overduidelijk aanwezig zijn in West-Europa. Dat geldt ook voor antisemitisme. Zo vindt ruim eenderde van de Italianen dat joden ‘altijd hun lijden overdrijven’.  

kerk.jpg

West-Europese christenen kwamen niet als tolerant uit de bus. Ze staan minder accepterend tegenover immigranten dan niet-religieuzen en denken bovendien negatiever over joden, moslims en andere minderheden. Ook beschouwen christenen hun cultuur vaker als superieur aan andere culturen. Hierbij maakt het niet uit of de christenen daadwerkelijk naar de kerk gaan of zogenaamde ‘cultuurchristenen’ zijn, concluderen de onderzoekers. Want dat is een andere opvallende conclusie: veel West-Europeanen identificeren zich als christen, maar gaan zelden tot nooit naar de kerk. Zo ziet meer dan de helft van de Britten zichzelf als niet-praktiserende christen. Een cultuurchristen, dus.

trots

Hoewel dit de grote lijnen zijn, zijn de verschillen per land regelmatig groot. Zo zijn het vooral de Noren die hun eigen cultuur als superieur beschouwen. In Nederland is echter tweederde het oneens met de stelling ‘Ons volk mag dan niet perfect zijn, maar onze cultuur is superieur’. Alleen de Zweden, Belgen en Spanjaarden zijn minder trots op hun land.

Nederlanders geven daarnaast grif toe weinig kaas van religie gegeten te hebben. 78 procent zegt ‘weinig tot niets’ van het jodendom af te weten. Bij de islam en het christendom liggen deze percentages op 71 en 28 procent. Daarmee scoort Nederland consistent hoog op het gebied van religieuze onwetendheid. Wederom zijn het de Noren die zichzelf hoog inschatten. Liefst 94 procent zegt veel van het christendom af te weten. Ook bij de andere twee abrahamitische religies voeren zij de lijst aan.

burka

De islam houdt de gemoederen bezig in West-Europa. Enkel in Portugal vindt een meerderheid dat moslimas geen restricties op het dragen van religieuze kleding zoals een burka moet worden opgelegd. De opvatting dat religieuze kleding prima is, zolang het gezicht maar niet bedekt is, is in Nederland met 65 procent het populairst.

Bijna een kwart van de Nederlanders is het eens met de stelling ‘Vanwege het aantal moslims, voel ik mij een vreemdeling in mijn eigen land’. Daarmee scoort Nederland relatief hoog. De Belgen voelen zich het meest vervreemd door moslims. Bijna vier op de tien zuiderburen kunnen zich vinden in de stelling.

Tekst: Rimme Mastebroek
Beeld: ANP