mijn dag

Nieuws
11 november 2018 geplaatst

'Voeg homohuwelijk toe aan beginselprogramma ChristenUnie'

De ChristenUnie moet in het nieuwe beginselprogramma erkennen dat ook homo’s kunnen trouwen. ‘Misschien hebben we nu de kans dit onderwerp wat genuanceerder te benaderen.’

Mogen twee homo’s met elkaar trouwen? Ja, denkt Walter Brands. ‘Persoonlijk zie ik geen bijbelse reden daartegen te zijn’, zegt het 37-jarige ChristenUnie-lid. Toch is dat niet dé reden dat Brands – samen met elf andere partijleden – het nieuwe beginselprogramma van de partij wil aanpassen. ‘Het bestuur gaat voorbij aan de realiteit. Homo’s kunnen in Nederland trouwen, en ik verwacht niet dat dit nog weer zal veranderen. Ook zij hebben recht op de ordening en bescherming van de overheid.’

Dit is een gevoelig onderwerp binnen de ChristenUnie.
‘Dat klopt, en daarom willen we ook geen discussie starten over hoe de Bijbel precies moet worden uitgelegd. Kerken en christenen gaan er verschillend mee om. Het is niet aan de politiek, en ook niet aan een christelijke politieke partij, om daarin een keuze te maken. Sterker: in het beginselprogramma dat het partijbestuur voorstelt, wordt een deel van de achterban tegengesproken in hun opvatting dat het homohuwelijk mag. Maar er wordt ook verschillend gedacht over de positie van vrouwen in de kerk. Daar doet de ChristenUnie toch ook geen uitspraak over? We moeten dit soort kwesties overlaten aan de individuele geloofsvrijheid.’

Toch schrijft u in uw voorstel, dat het huwelijk ‘in het begin door God is ingesteld tussen man en vrouw’.
‘We willen dit amendement ook haalbaar maken. Daarom zijn we grotendeels uitgegaan van de tekst die al door het partijbestuur is voorgesteld. Ik denk dat ook mensen die geloven dat het niet goed is dat homo’s kunnen trouwen, vóór dit amendement kunnen stemmen. Bijvoorbeeld omdat je vindt dat iemand anders die afweging zelf moet kunnen maken. En dat daar ook het principe bij hoort dat de overheid oog moet hebben voor alle gehuwden, net als voor ongehuwden en degenen die gehuwd zijn geweest.’

anp-58657851.jpg

Wat vindt u van het uitgangspunt dat een christelijke partij het huwelijk tussen man en vrouw moet verdedigen?
‘Dat gaat ervan uit dat het voor de bescherming van dat huwelijk nodig is je te verzetten tegen het homohuwelijk. Ik zie de invoering van het homohuwelijk echter niet als een aanval, al leeft dat sentiment hier en daar wel. Ik vind dat de overheid alle overtuigingen moet beschermen. Ons amendement zegt daarmee verder niets over de positie van kerken; die moeten zelf een afweging kunnen maken.’

U maakt zich druk om de positie van homo’s binnen de ChristenUnie. Waarom?
‘Ik ben zelf hetero, maar heb nog steeds de indruk dat homo’s niet zichzelf durven zijn binnen de partij. Anderen zijn afgehaakt. Ik kom graag op voor de wat stillere minderheid, vanuit de christelijke overtuiging dat ook homo’s een volwaardige plek verdienen. Het viel me daarom meteen op hoe het voorstel van het partijbestuur was geformuleerd.’

Hoeveel kans maakt uw voorstel?
‘Het is heel spannend. Het hangt ook een beetje af van wie er naar het congres komen om te stemmen. Ik weet dat over de vraag welke rol homo’s in de ChristenUnie kunnen spelen, ruim tien jaar geleden een gevoelig debat is geweest. Maar we zijn nu een hele tijd verder, er is meer studie gedaan naar dit thema, en we hebben ook als partij meer geleerd. Misschien hebben we nu de kans dit onderwerp wat genuanceerder te benaderen.’

Tekst: Gerard Beverdam
Beeld: ANP