mijn dag

Paul Casamento

Wereld, politiek

Al van jongs af aan geïnteresseerd in Oorlog en Vrede. Dat begon met Risk en Stratego en mondde uit in het verslinden van boeken van Pruisische generaals en Amerikaanse politicologen. Is ervan overtuigd dat om de wereld te begrijpen, zowel het laatste nieuws als het dikke boek onmisbaar is. Gelooft dat de wereld niet alleen draait om geld en macht, maar ook om cultuur, religie, idealen en ideologieën. Hij is niet naïef over het Kwade in de wereld, maar ziet óók het Goede.

"Cynisme is hopeloos naïef." Wereld